OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miljözoner har nu införts i hundratalet städer i sex länder i Europa. Det innebär att motorfordon som har för höga utsläpp av partiklar från bensin och framförallt diesel, är förbjudna i stadskärnor eller storstadsområden. Om fordonets partikelutsläpp understiger en viss nivå är det tillåtet att åka in i miljözonen förutsatt att det sitter en särskild miljödekal klistrad på vindrutan.

Greenzones.eu
Green Zones

De sex länderna som i skrivande stund har miljözoner är Tyskland, Frankrike, Belgien, Danmark, Österrike och Spanien, och de har alla olika dekaler. Personbilar/husbilar behöver dock inte ha miljödekal i Danmark, Österrike och Spanien.

I Tyskland kallas den Feinstaubplakette och finns i tre färger: grön, röd och gul. Vilken man tilldelas beror på husbilens miljöklassning (EUROklass) och registreringsår. Detta framgår av husbilens registreringsbevis. Det är bara grön dekal som medger att man får köra in i en miljözon. Här finns klassificeringstabellen.

Cirka 60 städer har hittills infört miljözoner, bl. a. Berlin, Hannover, Köln, Heilbronn och München. Här finns en sida på engelska med fördjupad information för respektive stad. Fordon som saknar miljödekal får inte köra in i miljözonen. Gör man det ändå kan man få böta 80 euro och eventuellt råka ut för bärgning ut ur miljözonen.

I Tyskland köper man dekalen på någon av bilprovningarna TÜV, DEKRA eller GTÜ eller något av trafikmyndighetens kontor. Via internet finns den i Green-Zones webbutik eller Berlins webbplats (som är billigare). Man kan även beställa på svenska hos DEKRA eller gå in på någon av deras besiktningsstationer i Sverige.

ZonFrI Frankrike heter miljödekalen Crit Áir (Le certificat qualité de l’air) och närmare 30 städer har hittills infört miljözoner, bl.a. Paris, Lyon, Lille och Strasbourg. Det finns både permanenta (ZPR) och väderberoende (ZPA) miljözoner. ZPA är en förkortning för ”zones de protection de l’air” och körrestriktionen aktiveras vid (risk för) höga utsläppsnivåer. Det innebär att man måste skaffa sig aktuell information och den finns i appen Green-Zone. Bötesbeloppet är 68 euro för personbil/husbil >3,5 ton och 135 euro för lastbil/husbil <3,5 ton. Miljödekalen finns i sex färger och man kan beställa den via Green-Zones webbutik eller ansvarig fransk myndighet (som är billigare). Här finns klassificeringstabellen.

Low Emission Zone

Belgien införde miljözoner (LEZ) år 2017 och hittills är det fem städer som är i gång: Antwerpen, Bryssel, Gent, Mechelen och Willebroek. Städerna har olika regler för miljözonerna så man måste köpa en för varje stad. I nuläget kan man via Green-Zones webbutik köpa miljödekalen Registry-Sticker för första staden ut – Antwerpen. Här kan man också köpa dagspass upp till åtta gånger per år á 35 euro. Det finns videokameror i miljözonen som kontrollerar fordonens nummerplåtar och böterna ligger mellan 150-350 euro.

Tänk på att miljözonerna i Europa berör storstadsområden och stadskärnor. Det är alltså inte säkert att man som husbilsåkare berörs, eftersom ställplatser och campingar ofta ligger i ytterområden. Vill man dock ha valmöjligheten att åka in i stadscentra så är det smart att beställa en miljödekal innan man åker iväg på resan. Sökbar karta för miljözonerna finns i appen Green-Zone.