Lucca ZTL
En av stadsportarna i Lucca

Till dags dato är det sex länder i EU som har infört miljözoner och i tre av länderna berörs husbilar: Tyskland, Frankrike och Belgien. Hitintills är det i mer än hundratalet städer förbjudet att köra in i en miljözon om man inte har en miljödekal på vindrutan.

ZTL information

Men även Italien har sedan många år zoner med körrestriktioner, Zona a Trafico Limitato (ZTL). De syftar till att skydda de historiska stadskärnorna mot för mycket biltrafik och föroreningar. Exempel på orter med ZTL: Rom, Florens, Siena, Bologna, Venedig, Pisa, Perugia och Lucca.

Ofta är det förbjudet att åka in på dagtid och vardagar. Zonerna videoövervakas och böterna (80 euro) kan skickas retroaktivt upp till ett år efter. Det är dock en ganska liten risk att man som husbilsåkare av misstag råkar köra in i en ZTL-zon, eftersom det oftast är väldigt trånga gator och gränder.

San Gimignano
San Gimignano i Toscana

Italienska turistbyråns webbplats har mer information om vilka städer som har ZTL-zoner och i den här broschyren kan man läsa mer om hur det fungerar om man får böter.