Husbilspraktikan

Fakta och tips för resan i Europa

Att ladda bodelsbatteriet

Husbilens bodelsbatteri ska vara av rätt typ och ha tillräcklig kapacitet för ens behov. Det är viktigt att man använder ett fritidsbatteri och inte ett startbatteri. Skillnaden mellan dem är cellplattornas tjocklek. Startbatterier har tjockare cellplattor och kan därför snabbt lämna hög ström till startmotorn. Fritidsbatterier har tunnare plattor som lämnar låg ström under lång tid. Det finns i huvudsak tre olika typer av fritidsbatterier: bly, GEL och AGM. Vanligtvis används AGM eller GEL, bl.a. för att de är underhållsfria (ska inte fyllas på med vätska). Batteriets lagrade energi mäts i Ampere-timmar (Ah) som enkelt uttryckt motsvarar plattornas yta i batteriet. Ett 100Ah bly-batteri ger upp till 50Ah användbar ström, AGM 70Ah, och ett GEL-batteri max 80Ah.

Gibraltarudden
Gibraltar sund, Spanien

För att dimensionera husbilens kapacitet för elförsörjning kan man göra ett överslag på sin förbrukning. Den beror förstås på hur många man är i bilen, vilket utomhusklimat man ska vistas i, samt antalet apparater som ska drivas. Här finns ett räkneexempel. Genom att t.ex. byta lampor till LED och kontrollera Watt-talet på de elektriska apparaterna kan man dra ned förbrukningen betydligt.

Parallellkoppling

Om man behöver förbättra batterikapaciteten skaffar man ett större eller så parallellkopplar man två – eller flera – av samma batterityp. Om varje batteri är på 100Ah får man ett 12V-system på 200Ah (två batterier) eller 300Ah (med tre). Tänk på att batteriernas livslängd ökar markant om de inte djupurladdas, ladda ur till max ca 60%. Batterierna bör också laddas upp fullt ut med jämna mellanrum. Dimensionera alltså batteribanken så att du dubblar dygnsförbrukningen för att få en så lång batterilivslängd som möjligt.

Investerar man i batteribank med hög kapacitet och dessutom utrustar husbilen med en eller flera extra strömkällor så har man i princip ett självförsörjande elsystem. Genom en fast monterad (alternativt portabel) solpanel kan man ladda batteriet genom solceller. Ett solcellssystem består i huvudsak av tre olika delar: solcellspanelen, laddningsregulator samt bodelsbatteriet. Det är en tyst, ren och relativt prisvärd energikälla. Här finns en välskriven information om solpaneler, och här en fin instruktion för hur man monterar själv.

Ett mobilt elverk drivs av en bensin- eller dieselmotor och kan ladda upp batteriet på några timmar. Det måste inte vara en stor investering, men nackdelen med dem är att de är tunga och att man får klagomål av grannar eftersom de bullrar. Bränsleceller däremot är helt tysta eftersom de drivs av metanol. En nackdel är att de är dyra i inköp. I bloggen Båtfeber finns ett läsvärt inlägg och här finns ett faktablad.
Batteriladdare
Batteriladdare och elcentral
Elcentralen reglerar och övervakar 12V-systemet i bodelen. Den fördelar ut ström till husbilens 12V-strömkretsar och övervakar bodelsbatteriets spänning så att de elektriska apparaterna inte laddar ur batteriet. Om batterispänningen blir för låg (10,5V) stängs alla strömförbrukare av. Bodelsbatteriets vilospänning ligger mellan 10,8V och 12,8V. Med en batteriladdare får man en laddspänning som ligger mellan 14,1-14,4V (AGM 14,7V). Det finns många varianter av laddare att köpa; vilken sort man väljer beror t.ex. på batterityp, vilka strömkällor man använder, hur många batterier man har och hur snabbt man vill ha dem laddade. (Läs mer om batteriladdning här.) Om man vill koppla in solpaneler så använder man en mer kvalificerad variant, gärna med display så att man kan avläsa laddningen. Elcentralen innehåller vanligtvis anslutningar för en laddningsregulator för solpanel, extra laddare samt ytterligare styr- och övervakningsfunktioner.

%d bloggare gillar detta: